Đã đăng vào 26-06-2020

CÔNG TY XI MẠ

Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì CARTON- Giải Pháp Chế tạo Trục Cán, Lô cán cải tiến quy trình và chất lượng Giấy bao bì carton
1. Bìa carton là gì?
1.1. Bìa carton:
1.2. Đặc điểm cơ bản của bìa carton
1.3. Các loại sóng phổ biến dùng trong bìa carton:
1.4. Ứng dụng của bìa carton:
2. Quy trình sản xuất bìa carton như thế nào?
2.1. Nguyên liệu sản xuất bìa carton:
2.2. Quy trình sản xuất bìa carton:
2.3. Nhưng hư hỏng thường gặp đối với máy sản xuất bìa carton:
2.4. Sữa chữa và phục hồi trục lô cán sóng
Quy trình xi mạ crom cứng lô cán sóng
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.