Đã đăng vào 05-08-2020

CÔNG TY XI MẠ

Ống ben Thủy Lực, Nòng Xi Lanh Thủy Lực
Ống Ben Thủy lực hay còn gọi là Ống Xi lanh Thủy Lực, Nòng Xi lanh hay NÒNG BEN.
Ống xi lanh thủy lực là Chi Tiết Máy Trực tiếp Chịu Áp Lực của Dầu Nhớt Tác Động lên.
Và Cũng chính là Bộ phận trực tiếp Ma Sát Với Piston thủy Lực, Và Giữ Áp Suất.
Nòng Ben Thủy Lực Phổ biến
Thông thường Vỏ xi Lanh Thủy lực chịu áp suất từ 70-180 Kg/cm2.
Nhưng có nhiều Loại Ống Ben Thủy Lực đặc biệt hoạt động ở Dải Áp rất cao từ 330-700 kg/cm2.
Các Loại ống Ben Này có cấu tạo phức tạp và đòi hỏi yêu cầu rất cao về cơ tính và độ chính xác trong chế tạo.
• I. Cấu Tạo Ống Ben Thủy Lực ( Nòng Xi Lanh Thủy Lực):
o Vất Liêu Chế Tạo Ống Xi Lanh Thủy Lực:
o Quy Trình Chế Tạo Ống ben Thủy Lực ( Nòng Xi Lanh thủy lực)
o Thông Số Kỹ Thuật Nòng Xi Lanh thủy Lực ( Ống Ben):
• Công Ty Gia công Chế Tạo Nòng Ống Ben Thủy Lực ( Nòng xi Lanh Thủy Lực):
o Gia Công Chế Tạo mơi, Sửa chữa Xi Lanh Thủy Lực, Vỏ ben, vỏ Vale (Van)
• II. Nguyên nhân hư hỏng ống ben thủy lực :
• III. Sửa chữa ống ty ben thủy lực tại Thủy Lực Sài Gòn
o Ty ben các loại đặc biệt
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.